BOŞANMA VE SEBEPLERİ
Yayınlanma Tarihi: Cumartesi, 21 Mart 2020
AV. DERYA KIR
BOŞANMA VE SEBEPLERİ

          Boşanma, hukuki olarak evliliğin sona erdirilmesidir. Türk toplumu, dünyanınköklü ve sağlam aile gelenekleri- ne sahip toplumlarından birisidir.Ancak buna rağmen 2019 yılında evlenenlerin sayısınada azalma görülürken boşananların sayısında artma görülmeye başlanmıştır. Bir önceki yıla göre takribi  yüzde sekiz oranında boşanmalarda artışgörülmüştür. Ayrıca evlenme yaşında da yükselme oluşmaya başlamıştır. Boşanmların artmasının altında birçok sebep yatmaktadır.Bunların birkaçını avukat olarak  saymam gerekirse en başta aldatma ve aile içi şiddettir. Tabi  devamında ;aile içi cinsel taciz,hırsızlık,madde bağımlılığı ve  çocuk olmaması gibi sebepler takip etmekte.

 

          Boşanma, evlilik kadar eski bir kurumdur. Belli bir kültürdüzeyineulaşmış ve evliliği sosyal bir kurum olarak kabul etmiş toplumlarda boşanma hakkı, bazı yasa ve geleneklerle kısıtlanmış özellikle küçük kasaba tarzı yerlerde; fakat hiçbir zaman ortadan kaldırılmamıştır.

 

          Aile ve evlilik kurumunun çözülmesinesayılan sebepler önemli derecede sosyal ve psikolojik durumların ortaya çıkmasına yol açan bu sosyal problemin, boyutlarıyla birlikte nedenlerini incelemek, evlilik ve aile üzerindeçalışma yapanların dikkatini çekmiştir. Bu alanda  birçokaraşırma yapılmıştır.Böyle bir konu üzerindeçalışmamızın nedeni, yukarıda işaretedildiği gibi, aile ve evlilik konusuna olan ilgimizdir.

 

          Aile ve evlilik kurumunu incelerken; onun sürekliliğini yok eden, eşler ve çocuklarüzerindeönemli derecede sosyal ve psikolojik etkiler meydana gelmesine sebep olan bu sosyal olayın üzerindeçalışma yapma gereğiduyulmuştur. Bu düşünceden yola çıkılarak, boşanmalarınTürkiye’deki boyutları, neden-leri ve diğer bazı (özelliklegelişmiş ülkelere ait) Kanaatimce, kurumların çözülmesine yol açan sosyal problemler mercek altına alınıp incelenmedikçe, onlara yönelik alınacak tedbirler, bilimsel veriden yoksun olacağından, beklenen faydanın elde edilmesi güçleşecektir.

 

          Sayılan durumlarda aile bireylerine büyük  görevdüşmektedir.Bunların başında eğer yukarıda sayılan sebpelerdden dolayı boaşnma aşamasına gelinmiiş ise mutlaka bir aile danışmanına başvuru yapılmalıdır.

 

 

                                                                                                          Av.DERYA KIR

Yorumlar
KUŞADASI HABERLERİ