İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk
Yayınlanma Tarihi: Cuma, 13 Nisan 2018
AV. ECEM SÖYLETEN AKGÜN
İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

 

İş Mahkemeleri Kanunun’ da yapılan düzenleme ile getirilen iş davalarında zorunlu arabuluculuk sistemi, 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girdi.

 

Bu tarihten sonra; bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurma, dava şartı haline geldi. Yani arabulucuya başvurmadan dava açılamıyor, açılırsa da usulden reddediliyor.

 

Arabuluculuk konusunda kamuoyunda çok sayıda aydınlatıcı paylaşımlar yapılsa da, sistem henüz çok taze olduğundan sık karşılaştığımız sorulara cevap vermek istedik.

 

Arabulucuya nasıl başvurulur?

Arabulucuya başvuran taraf, karşı tarafın ikamet ettiği yer veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna dilekçe ile başvurur. Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde bu görevi Sulh Hukuk Mahkemeleri yerine getirir.

 

Başvuran taraf, kendisine ait ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir.

 

Bunun üzerine arabuluculuk bürosu tarafından, arabuluculuk sicilinde kayıtlı kişiler arasından bir arabulucu atanır. Arabulucu, tarafları bilgilendirir ve onları toplantıya davet eder.

 

Arabulucuya başvurunun zorunlu tutulmadığı dava türleri nelerdir?

 

Kanun, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında ilişkin davaları bu zorunluluktan müstesna tutmuştur. 

 

Ayrıca hizmet tespit davasının konusu olan uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülemez. Zira hizmet tespiti davası,  sosyal güvenlik haklarına ilişin olmasının yanı sıra kamu idaresinin bazı haklarını da etkileyecek nitelikte olduğundan, kişinin üzerinde tasarruf edemeyeceği unsurlar barındırmaktadır. Bu davalar açısından arabulucuya gidilmesi zorunlu olmayıp, doğrudan dava açılabilir.

 

Arabulucu, yapılan başvuruyu ne kadar sürede sonuçlandırır?

 

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır.  Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

 

Arabulucuya başvuru anında ödenen ücretler nelerdir?

 

Arabulucuya başvuruda bulunurken ücret ödemezsiniz. Ancak arabuluculuk yoluyla tarafların uzlaşması halinde, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesindeki miktarlar ve İş Mahkemeleri Kanunundaki esaslar dâhilinde Arabulucuya ödeme yapılır.

 

Taraflar arabuluculuk yoluyla uzlaşamaz ise; arabulucunun ücreti, Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. Ancak arabulucu ile iki saatin üzerinde bir görüşme yapıldıysa; iki saati aşan ücretin Tarife ‘ deki karşılığı Kanun’ daki esaslara göre taraflarca karşılanır.  

 

Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır. Yani arabuluculuk yoluyla uzlaşamamanız halinde, cebinizden çıkan her kuruşu karşı taraftan geri alabilirsiniz.

 

Arabulucuya Avukatım aracılığı ile başvurabilir miyim?

 

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler.

 

Avukatlar vasıtasıyla arabuluculuk görüşmelerine gidilecekse, bu yetkinin vekâletnamede açıkça yazması gerekmektedir.

 

Arabulucunun davet ettiği ilk toplantıya katılmazsam ne olur?

 

İş Mahkemeleri Kanunun’ da geçerli bir mazeret göstermeden ilk toplantıya katılmamanın sonuçları gerçekten çok ciddidir.

 

Arabulucunun daveti üzerine taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeden ilk toplantıya katılmaz ve arabuluculuk faaliyeti sona ererse, toplantıya katılmayan taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.

 

Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

 

Bu düzenlemeler ile Kanunkoyucu tarafından arabuluculuk müessesinin ciddiye alınmasının planlandığı açıktır.

 

Sistem oldukça basit görünse de, arabuluculuktan sonuç alınamaması konuyu Mahkemelere taşıyacağından, baştan sona hukuki yardım almanızda fayda vardır.

 

Adaletin sosyo-kültürel etkisi açısından olumlu yansımalarını gördüğümüz arabuluculuk sistemi; hızlı çözüm sunmakta ve dolayısıyla bireylerin adalet duygusu açısından tatmin edici bir etki yaratmaktadır. 

 

Temennimiz ülkemizde arabuluculuk yoluyla giderilebilecek uyuşmazlık türlerinin kanuni zorlamalar ile değil, toplumuzda gelişen uzlaşma kültürü sayesinde günden güne artmasıdır.

 

İyi hafta sonları dilerim.

Yorumlar
KUŞADASI HABERLERİ