KARATE'NİN TEMEL FELSEFESİ
Yayınlanma Tarihi: Pazar, 23 Eylül 2018
DOĞANAY EREL KARATE ANTRENÖRÜ
KARATE'NİN TEMEL FELSEFESİ

Karatenin temel amacı sürekli bir fiziksel eğitim ile kişinin karakterinde olumlu bir gelişme sağlamaktır. Geleneksel BU-DO Felsefesinin temelinde bu düşünce yatmaktadır.

 

Eski zamanlarda “Self Defance” teknikleri kata formunda çalışılırdı. Bu durum günümüzde de ayniyle devam etmektedir. Fiziksel gelişim, sporun sosyal bir aktivite halini alması, araştırma ve eğitim şeklindeki gelişmelerden sağlanan ilave yararlar, günümüz karatesinin dünya genelinde giderek artan bir popülarite kazanmasına yol açmıştır. Bununla birlikte, her karate tekniğinin gelişimi için, kayda değer bir zaman ve emek sarf edilmesi gereklidir. Sanatsal biçimi Karate-Do nun özünü oluşturmaktadır.

 

Tekniklerin uygulanmasında mükemmelliğe erişmek için, vücudun bütününün uyumlu bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Vücudun bölümlerinin doğru formda ve uyum içinde olması, KARATE-DO Sanatının temelini oluşturur. Tek tek parçaların etkisinden ziyade tüm parçaların birlikte etkisinin sağlanması esas amaçtır. İnsan vücudunun ve zihninin, belli bir bütünlük içinde olması hali ancak temel Karate Tekniklerinin her gün ciddi bir biçimde çalışılmasıyla elde edilebilir. Bu süreç, BU-DO Geleneği ile kişisel kontrolün en yüksek seviyeye ulaştığı ve yine zihnin, en yüksek içsel bütünlüğe ulaştığı bir ruh haline gerek duymaktadır. BU-DO nun gücü, vücudun ve zihnin bir bütün haline gelmesinden kaynaklanmaktadır.

 

Yumruk ile kılıcın ayni anlamı ifade ediyor olması, KARATE-DO sanatının çok büyük bir dikkat ve ciddiyet ile ele alınmasını gerektirir. Böylece, uygulanan her teknik, özümsenir ve sonuçta kişinin karakteri gelişir. Karate tekniklerinin uzun bir zaman sürecinde ve sürekli bir biçimde tekrarlanması, kişide kalite ve detay açısından da bir bilgi birikimi ve kişisel gelişim oluşmasına yol açar. Vücudun ve zihnin gelişimi aynı zamanda, kişinin kendini tanımasına da neden olur. Geleneksel dövüş sanatlarını dikkatli bir biçimde inceleyecek olursak, ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyi oluşturan olgunun, Karate Eğitiminin temelini teşkil ettiğini görürüz. Bu nedenle dövüş sanatı, beden, akıl ve zihin üçgeninde bütünlük yaratan bir disiplin olma özelliğine sahiptir...

Yorumlar
KUŞADASI HABERLERİ