KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NEDİR ?
Yayınlanma Tarihi: Salı, 07 Nisan 2020
AV. DERYA KIR
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NEDİR ?

 

 KİMLER İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

 

 

Bugünkü yazımda öncelikle 4857 sayılı iş kanununa göre kıdem tazminatından ve ihbar tazminatından bahedeceğim. Ardından ihbar tazminatından ve kimlerin ihbar tazminatı alabileceğinden bahsedeceğim.

 

Kıdem tazminatı, işçinin İş Kanunu’nda öngörülen asgari çalışma süresinin doldurulması ve İş Kanunu’nda öngörülen nedenlerden biriyle iş akdinin sona ermesi halinde işçinin çalıştığı hizmet süresiyle (kıdemiyle) ve ücretiyle orantılı olarak işverenin ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat çeşididir.İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aşağıda sayılı şartları taşıması gerekir :

 

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,


-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle fesih edilmesi,


-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle fesih edilmesi,


-Askerlik görevi nedeni ile işten ayrılmalarda,


-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,


-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,


-İşçinin ölümü nedeni ile,iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

 

4857 sayılı iş kanunu kıdem tazminatının ödenmesini bu şekilde düzenlemektedir.

 

 

İHBAR TAZMİNATI

 

4857/17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa bildirmek ile  yükümlüdür. İş sözleşmeleri;  İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,  İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,  İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonraİşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.  İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymadan  fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek zorundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmende  uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

Yorumlar
KUŞADASI HABERLERİ