Meslek Seçiminde Nelere Dikat Edilmeli?
Yayınlanma Tarihi: Pazartesi, 08 Temmuz 2019
AYDIN ALP - PSİKİYATRİ UZMANI
Meslek Seçiminde Nelere Dikat Edilmeli?

 

Meslek seçimi, sadece gelecekte nasıl bir işte çalışacağımızı değil, nasıl bir yaşam biçimi istediğimizi de belirleyeceği için önemli bir karardır. Günümüzde meslek seçeneklerinin artması, mesleklere duyulan ihtiyacın teknolojik gelişmeye bağlı olarak değişmesi, bireyin kendi yaşam biçimini seçme özgürlüğünün olduğu görüşünün benimsenmesi sonucu meslek seçimi karmaşık bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Meslek seçimi bir anda verilen bir karardan çok, yaşam boyu devam eden gelişimsel bir süreçtir.Bir anlamda bireyin meslek seçimi, geçirdiği birtakım yaşantılar ve deneyimler sonucunda verdiği bir karardır.

Seçmeyi düşündüğümüz mesleklerin bize uygun olup olmadığına karar verebilmemiz için meslekler hakkında şu soruları yanıtlamanız gerekmektedir:

• Mesleği yürütürken içinde bulunacağımız çalışma ortamı nasıl?
• Eğitim süresi ve bu eğitimin maliyeti ne kadar?
• İş bulma olanakları, ülkemizde ve dünyada mesleğin geleceği ne durumdadır?
• Mesleğin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik özellikler nelerdir?
• Meslekte ilerleme ve kariyer olanakları nelerdir?

Meslekleri nasıl tanıyabilirsiniz?

• Rehber öğretmenlerinize mesleklerle ilgili sorular sorabilirsiniz.
• Meslek tanıtım seminerlerine ve üniversite gezilerine katılabilirsiniz.
• Değişik mesleklerdeki kişilerle görüşebilir, mesleklerin uygulanma biçimlerini gözleyebilirsiniz.
• Kitle iletişim araçlarında yayımlanan, meslekleri ve üniversiteleri tanıtıcı programları takip edebilirsiniz.
• Gazetelerin-dergilerin eğitim köşelerini, meslekleri tanıtıcı yayınları okuyabilirsiniz.
• Seçmeyi düşündüğünüz bölümlerin ders programlarını inceleyebilir, öğrenci ve öğretim üyeleri ile görüşmeler yapabilirsiniz.

Sıkça yapılan hatalar

• Anne babanın istediği mesleği seçmek
• Akran grubunun etkisinde kalmak
• Yetenekler ve kişilik özellikleri göz ardı edilip statüsüne bakılarak meslek seçmek
• Popüler mesleklere yönelmek
• Toplumsal önyargıların etkisinde kalmak
• Alınan puana göre tercih yapmak
• Bölüm değil okul ya da şehre göre karar vermek.

Yorumlar
KUŞADASI HABERLERİ