OSMANLI'NIN ATATÜRK'Ü "SULTAN 2. MAHMUT"
Yayınlanma Tarihi: Perşembe, 23 Ocak 2020
DOĞUŞ POLAT
OSMANLI'NIN ATATÜRK'Ü

 

 

Atatürk'ün öncülü osmanlı sultanı 2. Mahmut mudur?

 

Batılı giysiler giymeye başlayıp, sakalını kestirip kısalttıran ve öteki devlet görevlilerinin de kendisi gibi giyinmelerini zorunlu kılan, fotoğraflarını tüm devlet dairelerine astıran ilk osmanlı sultanı 2. Mahmut'dur.

Bu uygulamayı zorunlu kılması da yeni kılık kıyafetinin kendisinden nefret eden ulema dahil herkesçe görülebilmesi içindir.

 

Ayrıca, devlet memurlarının kavuk, sarık, şalvar ve çarık giymelerini yasaklamış, bir 'kıyafet nizanmamesi' çıkarılarak, ulema dışında herkesin pantolon ve fes giymesi zorunlu hale getirilmiştir.

Tunus beylerbeyine elli bin fes siparişi verilmiş, Tunus'tan ustalar getirtilerek 1830 yılında R

Eyüp'te bir feshane (fes fabrikası) kurdurulmuştur. saray'daki uşaklar da artık, tıpkı Fransız saraylarındaki gibi, görevlerine göre ayrı ayrı üniformalar giymektedirler. Üstelik, bu giysilerle gidecekleri elçiliklerdeki resmi ziyafetlerde artık müslümanların da şarap içmelerine izin verilmiştir!

 

Yine 2. mahmut döneminde yeniçeri ocağı ve onlarla bağlantılı olan tekke,dergah ve cemaatler ile birlikte mehter de kaldırılmıştır. İlköğretim mecbur hale getirilmiş, kız çocuklarının okuması teşvik edilmiştir. Din ve mezhep farklılıklarına özgürlükler tanınmıştır. Pasaport uygulaması başlatılmış, ilk kez yurt dışına talebe gönderilmesi gerçekleşmiştir. yerli malı teşvik edilmiştir. İlk kez posta teşkilatı kurulmuştur. Harp okulu, tıp okulu ve bando okulu açılmıştır. Ulufe alımı ve satımı yasaklanmıştır. Divan teşkilatı kaldırılmıştır. Bakanlıklar kurulmuştur. Tımar sistemi tamamen kaldırılmıştır. Merkezi yönetim sağlanması için vilayetler merkeze bağlanmıştır. Takvimi Vakayi adında ilk resmi gazete basılmıştır. Avrupa tarzında müzik serbest bırakılmıştır. Enderun kaldırılmış, memur yetiştiren okullar kurulmuştur. Tıp, askerlik ve eğitim kurumları tamamiyle batılı normlara uydurulmuştur. İlk kez askeri amaçlı nüfus sayımı (sadece erkekler) yapılmıştır.

 

Fatih Sultan Mehmet'ten sonra bir ressama poz verip resmini yaptıran ilk padişah 2. Mahmut'tur.

saraya piyano aldırmış, ünlü besteci Donizetti’nin ağabeyini getirtip Donizetti paşa adıyla Mızıkayı Hümayun’un başına geçirmiştir.

Bütün bu icraatleri ve devleti batılı bir anlayışla yönetmesi nedeniyle ulemanın da nefretini kazanan 2. mahmutun adı halk arasında 'gavur sultan' a çıkmıştır.

 

Lakin 2. mahmut öyle kalıcı prensipler koymuştur ki, öldükten sonra bile bir nevi devleti yönetmeye devam etmiştir!

Döneminde açılan batı tipi okullardan daha sonraları ittihat ve terakkici askerler, jöntürk siviller yetişmiştir.

2. Mahmudun temelini attığı devlet kurumları sayesinde ülkede ciddi sayıda askeri-sivil bir güruh batı tipi hayat tarzını benimsemiştir.

ve muhtemelen şu an Türkiye Cumhuriyeti sosyal ve siyasal olarak Mısır, İran ve ya Pakistan gibi ülkelere benzemiyorsa müsebbipi önce Atatürk, sonra bizzat kendisidir.

 

Tarihin bir cilvesi olarak, o dönem sarık çıkarıp fes takmaya en çok direnen muhafazakar kitle bugün şapka yerine fes takarak 'Osmanlı torunu' olduğunu iddia etmektedir!

Daha da garibi bu 'Osmanlı torunları'nın doblolarının arkasına yapıştırdıklar tuğra, 'gavur' lakaplı sultan 2. Mahmut'a ait olan tuğradır!

Yorumlar
KUŞADASI HABERLERİ
Bizi Takip Edin: