Sağlık ve Tıp Hukuku Nedir?
Yayınlanma Tarihi: Cuma, 27 Mart 2020
AV. DERYA KIR
Sağlık ve Tıp Hukuku Nedir?

 

 

Sağlık hukuku, sağlıkla ilgili kanun, yönetmelik ve düzenleme de kendi sınıfında aynı amacın gerçekleşmesini sağlayıcı tedbirleri kapsar.

 

Bu konuyu idare hukuku ile birlikte ceza hukuku bakımından ele aldığını ve incelediğini de belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Her insanın kaliteli yaşam sürme hakkı vardır. Bunun için gereken şartların devlete düşen kısmının yerine getirilmesi ile ilgili kanun ve yönetmeliklerle düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler, bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan insanlar başta olmak üzere, o ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesin kaliteli yaşam hakkını korumaya ve kollamaya yönelik kapsamı çizer. Sağlıkla ilgili kanun, yönetmelik ve düzenleme de kendi sınıfında aynı amacın gerçekleşmesini sağlayıcı tedbirleri kapsar.

 

 

Sağlık ve Tıp Hukuku Neden Var?

 

Doktorlarımızla birlikte hastaların da sahip oldukları hakları bilmeleri ve bu konuda bilinçli hareket etmeleri, araştırmalar yapmaları gerekiyor. Tıp dünyasının gelişim kaydetmesi ve doktorların kendi alanında uzmanlaşabilmesi için bu hukuk biriminin de katkısı olacaktır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da bilinçli hareket etmek gerekli araştırmaları yapmak böylelikle de tarafların sahip oldukları hakları öğrenmeleri de bu yüzden önem arz etmektedir.

 

 

Saygılarımla

Av. Derya Kır

Yorumlar
KUŞADASI HABERLERİ