İş Kanunu’nun 24’üncü mad. göre iş sözl.fesh. kıd. tazminatına hak kazanır mı?
Yayınlanma Tarihi: Cuma, 17 Nisan 2020
AV. DERYA KIR
İş Kanunu’nun 24’üncü mad. göre iş sözl.fesh. kıd. tazminatına hak kazanır mı?

 

4857 sayılı İş kanununun 24. maddesi iş sözleşmelerinin işçi tarafından, bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı hakkı talep edilerek feshine ilişkin esasları düzenlemektedir. Peki, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca iş sözleşmesi feshedilirse kıdem tazminatına hak kazanılır mı? İşte merak edilen sorunun cevabını ve 24.m gerekçelerini sizlerle paylaşacağım.

 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında kıdem tazminatına hak kazanılır. Çünkü, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'ncü maddesinde işçi tarafından bu Kanunun 16'ncı (4857/24'ncü madde) maddesi uyarınca feshedilirse işçiye kıdem tazminatı ödenecektir.

Şimdi 24.madde ye bakmamız gerekirse :Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesinisürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I. Sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işinniteliğindendoğan bir sebeple işçininsağlığı veya yaşayışıiçin tehlikeli olursa.

b) İşçininsürekli olarak yakından ve doğrudanbuluşupgörüştüğü işveren yahut başka bir işçibulaşıcı veya işçininişi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesiyapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlargöstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözlersöylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşverenişçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekildesözlersöyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşverenişçiye veya ailesi üyelerinden birine karşısataşmada bulunur veya gözdağıverirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşıdavranışaözendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağırisnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinindiğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçininücreti kanun hükümleri veya sözleşmeşartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretinparçabaşına veya iş tutarı üzerindenödenmesikararlaştırılıp da işveren tarafından işçiyeyapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göreödenerekişçinin eksik aldığıücretkarşılanmazsa, yahut çalışmaşartları uygulanmazsa.

Görüldüğü üzere birçok sebebi bulunmaktadır fesih sebebinin.

Yorumlar
KUŞADASI HABERLERİ